(s)kolan som (s)änktes

s_20150502_hsb

Nedgången för skolan började i på 80-talet och kulminerade när Göran Persson (s) kommunaliserade skolan. Punkt slut! Sossarna har nedmonterat skolan under decennier. Man har klassat ner lärarkåren och lärarna. Tidigare hade Moderaterna väldigt stort förtroende i skolfrågor. Det lämnades … Läs mer →

News today

skiss_20140218_val2014

Stefan Löfvén (s) fortsätter att lova runt – lån till körkort och gymnasieutbildning för alla. Socialdemokratisk (s)tudentexamen för alla innebär sänkta krav. Det är ju också ett sätt att ”lösa” arbetslösheten för ungdomar men knappast att gynna konkurrensen för svenska ungdomar. … Läs mer →

PISA lärare elever POLITIK

barn.jpg

Tips till skolpolitiker: Gör skolan statlig igen – snarast! Premiera lärare som vidareutbildar sig Ge pedagogerna assistenter i klassrummet Lärare ska vara pedagogiska ledare och inte kompisar Föräldrarnas ansvar ska lyftas/påtalas Eleverna ska närvara och ska komma i tid! Varje … Läs mer →