PISA lärare elever POLITIK

Tips till skolpolitiker: Gör skolan statlig igen – snarast! Premiera lärare som vidareutbildar sig Ge pedagogerna assistenter i klassrummet Lärare ska vara pedagogiska ledare och inte kompisar Föräldrarnas ansvar ska lyftas/påtalas Eleverna ska närvara och ska komma i tid! Varje … Continue reading