News today

skiss_20140218_val2014

Stefan Löfvén (s) fortsätter att lova runt – lån till körkort och gymnasieutbildning för alla. Socialdemokratisk (s)tudentexamen för alla innebär sänkta krav. Det är ju också ett sätt att “lösa” arbetslösheten för ungdomar men knappast att gynna konkurrensen för svenska ungdomar. … Continue reading →

PISA lärare elever POLITIK

barn.jpg

Tips till skolpolitiker: Gör skolan statlig igen – snarast! Premiera lärare som vidareutbildar sig Ge pedagogerna assistenter i klassrummet Lärare ska vara pedagogiska ledare och inte kompisar Föräldrarnas ansvar ska lyftas/påtalas Eleverna ska närvara och ska komma i tid! Varje … Continue reading →