SVT Kobra & Granskningsnämnden

http://www.radioochtv.se/Sok-arende/Granskning/2013/Oktober/SVT-Kobra-fraga-gallande-inslag-om-Ungern/ Jag tycker det är märkligt att Granskningsnämnden skriver att det handlar om högerextremismen i Ungern. Jag skickar iväg ett mail till Granskningsnämnden för Radio och TV:     … Continue reading

Europol – terrorism

    En liten översiktlig bild av terrorism i Europa.   En åskådlig bild över arresteringar och attacker i EU – Europol 2012 (pdf).   Vänster – Höger terroristattacker. Märkligt att det hörs mer om högerextremism än om vänsterextremism! Vänsterextremism … Continue reading