Levandet genom livet

Blogg100 – 11.

Tim Minchin’s (♥) nine life lessons:

1. You don’t have to have a dream (be micro-ambitious)
2. Don’t seek happiness (If you think about it too much it goes away… homo erectus got eaten before he/she passed on his/her genes)
3. It’s all luck
4. Exercise
5. Be hard on your opinions (constantly and thoroughly examine them)
6. Be a teacher – share ideas
7. Define yourself by what you love (not in opposition to stuff)
8. Respect people with less power than you
9. Don’t rush, don’t panic

****

***

Vi och dom

Jag gillar absolut inte att ställa människor mot varandra!

Jag tycker direkt illa om vänsterpolitikens behov av kamp. En kamp som alltid gäller vi och dom – klass mot klass – arbetare mot företagare – …. mm mm
En kamp mot människor som har “fel” i uppfattning, åsikt, inställning, …. enligt dem = vänstern. Verkligen en kamp där de tom tycker att de har rätt att bryta mot demokratins spelregler. Vänsterns självpåtagna rätt att bryta mot värden i vårt samhälle vilket innebär brottsliga handlingar.

Just nu är det väldigt politiskt inkorrekt att uttala något som kan hänföras till vi och dom. Det gäller då främst i diskussioner om människor som kommer till oss för att söka skydd tex flyktingar. Sådana diskussioner innehar en överkänslighet som inte gagnar. När det politiskt inkorrekta dyker upp inom ett område för politiken är det detsamma som att lägga en form av lock på. Det visar mer på inkompetens än skyddande av mänskliga värden. Jag tror att detta är en anledning till sd-s framgångar. Man har helt enkelt inte klarat av att förklara alternativen på ett trovärdigt sätt. Människor har uppfattat att fakta “sopas under mattan” eller förträngs.

Jag anser att man- tvärtom vad som hittills varit fallet – måste vara särskilt uppriktig med fakta inom politiska områden som är “känsliga”. Fakta och politiska ståndpunkter/uppfattningar. Först när alla fakta medborgarna efterfråga ligger på bordet i så kallad transparens visar sig politikernas skicklighet i deras förmåga att finna lösningar – nå politiska beslut – som medborgarna känner förtroende för. Det är detta man misslyckats med och därmed givit sd framgång med sina enkla lösningar.

Konsten är att politiskt tackla “vi/dom” till konstruktiv debatt. I grunden ligger alltid de viktiga värden som vi omfattar – de mänskliga rättigheterna – barns rättigheter – jämlikt samhälle.

Ps. Erik barn.jpgUllenhag (fp) är ett typexempel på en politiker som inte haft denna förmågan och är en av orsakerna till Alliansens valresultat.

#Blogg100 – 9.

Att vara människa

Det finns gränser för vad en människa klarar när det gäller utfrysning och mobbning! Jag har många gånger tänkt: Hur länge kommer han att orka?

Jag tänker då på människan bakom den politiska fasaden.

Apropå att Jimmy Åkesson (sd) har drabbats av utmattningssyndrom.

Människor är alltså inte alltid så snälla mot varandra!

Varken i skolan eller i politiken!

Blogg100 – 8.