Home 1 2 3 31 32

Public Service – visa respekt!

Blogg100 – 16.

Public Service – PS – är oerhört viktigt! Men hur utförs uppdraget? Lyckas PS leva upp till det ansvar uppdraget kräver? Nej, är mitt svar. Det finns mycket mer att göra.

Bland annat visa medborgarna mer respekt genom att tex inte servera tolkningar utan låta medborgarna själva tolka efter en bred/allsidig genomlysning och presentation av varje viktigt område inom politik och samhällssektor.

Det är oftast en bred och allsidig belysning som saknas. I stället väljs en simpel journalistik som inte kräver så mycket tid.
PS tycks inte heller reflektera omkring effekterna av enskilda människors ensidiga åsikter i aktuella frågor. Här borde journalistiskt grävande med mer tidsödande arbete utföras om man vill arbeta seriöst. Ofta väljs en lätt/snabb väg – för ofta. Dessutom ifrågasätter jag också många gånger val av intervjupersoner.
Varför inte redovisa motiv för gjorda val!

PS får aldrig riskera att uppfattas ha en “dold agenda” … om man tar ansvar för uppdraget!

PS måste också granskas! Journalister också! PS-journalister likt politiker arbetar i offentlighetens tjänst. I medborgarnas tjänst.

För trovärdighet krävs granskning.

Bra: PS har agerat bra i frågan om finansministerns uttalanden om Sveriges ekonomi. PS har inte låtit det passera utan lyft fram olika experters synpunkter så att sammanhang blivit tydligare. Även ur det självklara att beskriva Sverige inte bara ur eget perspektiv utan även ur europeiskt/globalt perspektiv. Det utelämnas alldeles för ofta.

Dåligt: När det gäller välfärden är det bedrövligt dåligt arbete av PS. Varför låter PS t.ex. finansministern komma undan med “äldreomsorgens kvalitet har försämrats” i starka ord utan att granska hur det stämmer?
PS har hittills varit bedrövlig när det gäller att seriöst beskriva och ge en verklighetssann bild av välfärd – omsorg och sjukvård. PS har låtit politikerna i valrörelsen komma undan med ytterlighetsbeskrivningar. Enskilda ytterligheter har låtits bli generella. Detta borde vara en dödssynd för Public Service.

Låt inte politiker komma undan med katastrofbeskrivningar av Sverige utan att kräva underlag!

Dessutom kräver jag av PS att göra grävande journalistiskt arbete angående hur politiska beslut och utfästelser visar sig i verkligheten – i olika kommuner/landsting/regioner – utifrån politiskt styre mm Då skulle en “allsidig belysning” kunna framstå.

En viktig fråga alltså:

Hur låter Public Service den allsidiga belysningen framstå tydligt i varje uppdrag?

“I medborgarnas tjänst” uppmanar och utmanar samt kräver granskning!

Visa mer respekt för medborgarna och uppdraget.

SvD opinion – tiggarna

Blogg100 – 15.

Hämtat från SvD opinion:

Är det någon som
gör något för tiggarna?

Kan inte dagens EU-parlamentariker utöva mera press på tiggarnas berörda hemländer?

.

.

.

Här inställer sig frågan: Är vi verkligen maktlösa? Kan inte dagens EU-parlamentariker utöva mera press på tiggarnas berörda hemländer som Rumänien, Bulgarien?

Jag känner inte att jag som vaken samhällsmedborgare får saklig information i denna alltmer akuta och överskuggande viktiga fråga.

• Vad är gjort fram till dags dato?

• Vad görs för närvarande?

• Vilka svenska EU-parlamentariker är engagerade i frågan?

• Vilka länder förhandlar man med?

• Har det utfärdats deadlines i förhandlingarna?

• Hur ofta träffas man och var? I Bryssel eller i respektive land?

• Vilka är repressalierna om länderna inte uppfyller överenskommelser?

• När går gränsen för att ett land ska förlora sitt medlemskap i EU?

Dessa frågor vill jag ha svar på omgående.

.

.

.

Tacksam för svar på ovanstående frågor.

MAJA LUNDBORG

frilansskribent, Lund

Tidigare debattartiklar om tiggare:

Levandet genom livet

Blogg100 – 11.

Tim Minchin’s (♥) nine life lessons:

1. You don’t have to have a dream (be micro-ambitious)
2. Don’t seek happiness (If you think about it too much it goes away… homo erectus got eaten before he/she passed on his/her genes)
3. It’s all luck
4. Exercise
5. Be hard on your opinions (constantly and thoroughly examine them)
6. Be a teacher – share ideas
7. Define yourself by what you love (not in opposition to stuff)
8. Respect people with less power than you
9. Don’t rush, don’t panic

****

***

Vi och dom

Jag gillar absolut inte att ställa människor mot varandra!

Jag tycker direkt illa om vänsterpolitikens behov av kamp. En kamp som alltid gäller vi och dom – klass mot klass – arbetare mot företagare – …. mm mm
En kamp mot människor som har “fel” i uppfattning, åsikt, inställning, …. enligt dem = vänstern. Verkligen en kamp där de tom tycker att de har rätt att bryta mot demokratins spelregler. Vänsterns självpåtagna rätt att bryta mot värden i vårt samhälle vilket innebär brottsliga handlingar.

Just nu är det väldigt politiskt inkorrekt att uttala något som kan hänföras till vi och dom. Det gäller då främst i diskussioner om människor som kommer till oss för att söka skydd tex flyktingar. Sådana diskussioner innehar en överkänslighet som inte gagnar. När det politiskt inkorrekta dyker upp inom ett område för politiken är det detsamma som att lägga en form av lock på. Det visar mer på inkompetens än skyddande av mänskliga värden. Jag tror att detta är en anledning till sd-s framgångar. Man har helt enkelt inte klarat av att förklara alternativen på ett trovärdigt sätt. Människor har uppfattat att fakta “sopas under mattan” eller förträngs.

Jag anser att man- tvärtom vad som hittills varit fallet – måste vara särskilt uppriktig med fakta inom politiska områden som är “känsliga”. Fakta och politiska ståndpunkter/uppfattningar. Först när alla fakta medborgarna efterfråga ligger på bordet i så kallad transparens visar sig politikernas skicklighet i deras förmåga att finna lösningar – nå politiska beslut – som medborgarna känner förtroende för. Det är detta man misslyckats med och därmed givit sd framgång med sina enkla lösningar.

Konsten är att politiskt tackla “vi/dom” till konstruktiv debatt. I grunden ligger alltid de viktiga värden som vi omfattar – de mänskliga rättigheterna – barns rättigheter – jämlikt samhälle.

Ps. Erik barn.jpgUllenhag (fp) är ett typexempel på en politiker som inte haft denna förmågan och är en av orsakerna till Alliansens valresultat.

#Blogg100 – 9.