Home 1 2 3 51 52

SvD opinion – tiggarna

Blogg100 – 15.

Hämtat från SvD opinion:

Är det någon som
gör något för tiggarna?

Kan inte dagens EU-parlamentariker utöva mera press på tiggarnas berörda hemländer?

.

.

.

Här inställer sig frågan: Är vi verkligen maktlösa? Kan inte dagens EU-parlamentariker utöva mera press på tiggarnas berörda hemländer som Rumänien, Bulgarien?

Jag känner inte att jag som vaken samhällsmedborgare får saklig information i denna alltmer akuta och överskuggande viktiga fråga.

• Vad är gjort fram till dags dato?

• Vad görs för närvarande?

• Vilka svenska EU-parlamentariker är engagerade i frågan?

• Vilka länder förhandlar man med?

• Har det utfärdats deadlines i förhandlingarna?

• Hur ofta träffas man och var? I Bryssel eller i respektive land?

• Vilka är repressalierna om länderna inte uppfyller överenskommelser?

• När går gränsen för att ett land ska förlora sitt medlemskap i EU?

Dessa frågor vill jag ha svar på omgående.

.

.

.

Tacksam för svar på ovanstående frågor.

MAJA LUNDBORG

frilansskribent, Lund

Tidigare debattartiklar om tiggare:

Levandet genom livet

Blogg100 – 11.

Tim Minchin’s (♥) nine life lessons:

1. You don’t have to have a dream (be micro-ambitious)
2. Don’t seek happiness (If you think about it too much it goes away… homo erectus got eaten before he/she passed on his/her genes)
3. It’s all luck
4. Exercise
5. Be hard on your opinions (constantly and thoroughly examine them)
6. Be a teacher – share ideas
7. Define yourself by what you love (not in opposition to stuff)
8. Respect people with less power than you
9. Don’t rush, don’t panic

****

***